Till Startsidan
 
VAD ÄR
TUR & RETUR
 
WORKSHOPS
 
FILMER
 
FÖRESTÄLLNINGAR
 
SKAPANDE SKOLA
 
BAKGRUND
 
KONTAKT
 
STARTSIDA
 

TUR och RETUR
är ett långsiktigt arbete med fokus på mångfald och identitet.

 
Arbetsmetoden är enkel - ge tid och verktyg till unga (12-16 år) att uttrycka sig i dessa frågor.
Vår utgångspunkt för val av arbetsmetoder och planerade arbetsinsatser är de vardagliga attityderna; de som kan finnas vid köksbordet, på idrottsplanen, i klassrummet, på skolgården och ute på stan. Vår värdegrund kan sammanfattas med: ”Det du gör och säger gör skillnad”.

Verksamheten adresserar många viktiga frågor – folkhälsa, samhällsutveckling, skolan och individen. Mångfald och integration skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Det är frågor som behöver prioriteras.

Tur och Retur erbjuder enskild workshops inom film, musik, ordet och berättande samt ett baspaket med en eller flera inledande inspirationsdagar där unga får verktyg och uttrycksformer. Inspirationsdagen innehåller även föreställningen ”TILLSAMMANS ÄR VI OLIKA” med en förproducerad grund som fylls på med unga från kommunen. Föreställningen, som även innehåller elevernas filmer, visas under dagtid för skolor och på kvällstid för föräldrar och kommunens alla invånare. Insatsen skräddarsys tillsammans med respektive kommuns unga och resultaten får stark lokal förankring med omvärldsperspektiv.

Arbetet med Tur och retur startade 2010 och har nu nått drygt 3 400 ungdomar i Norrbotten. Med skapande kultur som verktyg arbetar vi med attityder. Verksamheten drivs av Norrbottens Läns Landsting. Ansvarig innehållsproducent är Ingela Lekfalk.
 
Tur och returs mål är att:
  • genom att använda kreativa verktyg som film, musik, bild och ordet skapa arbetsmetoder för integration och mångfald.
  • kompetensutveckla unga, lärare, politiker, tjänstemän, näringsliv  i mångfaldsfrågor med filmen som ett pedagogisk verktyg.
  • utveckla och ge stort utrymme barn och ungdomars eget skapande och uttryck
  • öka ungas medbestämmande och påverkan.
  • genom filmen, musiken, ordet, bilden och den egna berättelsen arbeta med bemötande med målet att öka förståelse för varandra olikheter.
  • utveckla film, musik, bild och den egna berättelsen som uttrycksmedel och verktyg i skolan.
 
TUR och RETURS arbete med mångfald.
Mångfald kan innefatta många aspekter: integration, genus, utanförskap för att nämna några. Då flera av Tur och Returs workshops handlar om uttryck är språket inte det huvudsakliga kommunikationsmedlet vilket är en fördel för nyanlända svenskar. Vi jobbar åldersintegrerat, det är en viktig ingrediens i verksamheten. Våra coacher är från 15-65 år. Åldersintegrering är en medveten metod: erfarna vuxna ger spetskompetens och unga vuxna skapar identifikation. Vid indelandet i grupper (vars första prioritet är elevernas önskemål) kommer också hänsyn att tas till jämställdhet. Kulturarbetarna kopplade till dagen är till hälften män, flera utlandsfödda finns också bland handledarna. Vi jobbar också åldersintegrerat, vilket är en viktig ingrediens i projektet. Vi samarbetar med rutinerade ungdomar i föreställningen ”Tillsammans är vi olika”. Att använda åldersväxling som en medveten metod hjälper era ungdomar att känna sig hemma på scenen, detta är vår övertygelse. Våra filmare jobbar också med unga filmtalanger som stödhandledare.

Organisation
Verksamheten inom Tur och retur består av två delar – basverksamhet och innehåll. Projekttiden är 2012-2015 och insatserna förväntas nå hela Norrbottens län. Finansieringen för basverksamheten, projektledning och projektkoordinering står Norrbottens Läns Landsting för. Innehållet och den löpande aktivitetsprocessen finansieras av kommun, näringsliv, kulturrådet och Skapande skola. Sparbanken Nord stöttar projektet med medel som möjliggör att vi kan vara ute i hela länet.